خط مشی بازپرداخت

سیاست بازپرداخت و مبادله ما

علاوه بر حقوق قانونی شما، در صورتی که نظر خود را تغییر دهید، ما با خوشحالی با رعایت شرایط زیر مبادله یا بازپرداخت خواهیم کرد:

  1. اجناس با اصل رسید ظرف 30 روز پس از خرید عودت داده می شوند.
  2. اقلام باید در شرایط اصلی خریداری شده با تمام برچسب ها / بلیط ها ضمیمه شده باشند. لباس ها نباید پوشیده شده باشند.